• Adress
  • Knuts väg 1, 446 41 Skepplanda

Kranbil, transport & tunga lyft

Vi åtar oss projekt som många gånger innebär tunga lyft och transporter.

Många gånger är det tunga och stora objekt som kräver kreativt tänk och noggrann planering vid lastkoppling och lyft.
Det förekommer även ofta specialtransporter pga tungt gods, långt gods samt bred last.

FCB Welding har egen kranbil 100 tm med jibb, vinsch och 3-axlad trailer eller 5 m flak.
Vi har även tillgång till flera stora truckar, teleskoplastare och annan utrustning som lyfter tungt.

– Läs mer om kapacitet i: Resurser & Kvalitet

Vi erbjuder tjänster inom tunga lyft och transport.
Tack vare ett nära samarbete med lokala åkerier är det möjligt att alltid snabbt kunna agera vid förfrågan.
Räcker inte kranbil till så har vi även goda kontakter för lyft med större mobilkranar 70 ton – 300 ton.