• Adress
  • Knuts väg 1, 446 41 Skepplanda

Processanläggning & Pumpstationer

Vi levererar helhetslösningar för processanläggningar – bl.a pumpstationer eller sk ”riggar” i ombyggda containrar eller tillverkade stålmoduler i olika format. Tillsammans med samarbetspartners i detta erbjuder vi en komplett lösning där vi arbetar utifrån en idé om att skapa något nytt eller effektivisera en befintlig anläggning där vi utifrån era önskemål arbetar fram en modern anläggning med avancerad automationsteknik. Självklart erbjuder vi även installation av anläggningen mot befintliga eller nya rörsystem på området där den skall driftsättas.

Vi arbetar med rör i vanligt kolstål, rostfritt stål och på senare tid även plast som t.ex PVC, PE, PP, PVDF och ECTFE.

Inledningsvis görs en P&ID (flödesschema) där man bestämmer vilka typ av instrument som behövs och vilken storlek på rör och pumpar som krävs för att leverera produkten (media) i önskad hastighet och volym. Därpå påbörjas ingenjörsarbetet för att skapa en modell som passar i ett flyttbart och arbetsmiljövänligt format.

Detta innebär framtagning av tillverkningsritningar som används i hela ledet för att kunna producera en färdig anläggning – dvs modul(er), ståldetaljer och rören som ansluter med ventiler, pumpar och olika instrument. Styrsystemet, belysning och andra komponenter kopplas ihop av automationstekniker och elektriker. Under hela tillverkningsprocessen görs olika kontroller, provtryckning och oförstörande provning av t.ex svetsförband. Funktionstest av anläggning görs av ansvarig produktionschef/projektledare eller automationstekniker.

Vilken nivå av kontroll och kvalitetssäkring bedöms efter vilka tryck och media som produkt/anläggning ska hantera. En analys görs för att identifiera potentiella risker. Först efter detta, när man anser att anläggningen är säker, är anläggningen redo för att skickas till kund för driftsättning och utvärdering. I många fall krävs det att produkt/anläggning levereras CE märkt. Upprättande av användarmanual, drift och skötsel med utbildningsmaterial för anläggningen kan bli nödvändigt.