• Adress:
  • Knuts väg 1, 446 41 Skepplanda

Pumpstationer & riggar

Vi levererar färdiga pumpstationer eller sk ”riggar” i ombyggda containrar eller tillverkade stålmoduler i valfria format. Tillsammans med samarbetspartners i detta erbjuder vi en komplett lösning där vi utifrån en idé och olika önskemål arbetar på att ta fram en modern pumpstation med avancerad automationsteknik. Självklart erbjuder vi även rörmontage/inkoppling för installation av pumpstationen när den anlänt till er anläggning. Dock helt valfritt för de som har en lokal entreprenör för själva inkopplingen.

Vi arbetar med rör i vanligt kolstål, rostfritt stål och även plast som t.ex PVC, PE, PP, PVDF och ECTFE.

Inledningsvis görs en P&ID (flödesschema) där man bestämmer vilka typ av instrument som behövs och vilken storlek på rör och pumpar som krävs för att leverera produkten (media) i önskad hastighet och volym. Därpå påbörjas konstruktionsarbetet för att kunna bygga en modell som passar i ett flyttbart och arbetsmiljövänligt format.

Efter tillverkningsritningarna byggs modulen, ståldetaljer och rören för att sedan monteras ihop med pumpar och instrumenten. Styrsystemet, belysning och andra elkomponenter kopplas ihop av elektriker. Under hela tillverkningsprocessen görs olika kontroller, provtryckning och oförstörande provning av t.ex svetsförband.

Nivå av kvalitetssäkring och CE märkning bedöms efter vilket tryck och media som pumpstationen ska hantera. En riskinventering görs för att identifiera potentiella faror och först när man anser att anläggningen är säker är anläggningen redo för att skickas till kund.