• Besöksadress:
  • Knuts väg 1, 446 41 Skepplanda

Reparationer

123123123 Vi utför reparationer, rivning, ombyggnad
eller förstärkningar av befintliga konstruktioner.

Det kan exempelvis röra sig om

  • Rivning av olika konstruktioner i stål
  • Riktning av deformerade konstruktioner
  • Påbyggnad, hårdpåläggning eller reparation av bristande svetsar
  • Svetsreparation på maskinkomponenter
  • Renovering av skopor
  • Mekaniskt underhåll