• Adress:
  • Knuts väg 1, 446 41 Skepplanda

Rörkonstruktioner

Vi tillverkar och installerar olika typer av rörsystem. Det rör sig i huvudsak då om svetsade rörkonstruktioner i rostfritt stål, olegerat/låglegerat kolstål eller plast. Vi tillverkar rördelar eller hela system enligt EN13480 (PED) och erbjuder alltid fullständig kvalitetsdokumentation till våra kunder när kraven ställs eller önskas. Detta innebär: spårbarhet av material, oförstörande provning av svetsförband, provtryckning och signerade protokoll från oberoende 3:e part som intygar att tillverkningsrutiner har varit eniga med krav i standarden och därefter skrivs ett tillverkningskontrollintyg (TKI).

Slutligen skrivs en Försäkran om Överensstämmelse där vi intygar att vi uppfyller alla kraven.
I det fall när kraven ställs så görs även en CE märkning av den tillverkade produkten.

  • Prefabricering av rörledningar i verkstad
  • Montage och installation
  • Tie-in punkter
  • Ombyggnad av bef. ledningar och rörgator
  • Demontering eller rivning
  • Tryckbehållare och lagertankar
  • Reparation, underhåll eller effektivisering vid t.ex planerade underhållsstopp