• Adress
  • Knuts väg 1, 446 41 Skepplanda

Rörkonstruktioner

Vi tillverkar och installerar olika typer av rörsystem. Det rör sig i huvudsak då om svetsade rörkonstruktioner i rostfritt stål, olegerat/låglegerat kolstål eller plast. Vi tillverkar rördelar eller hela system enligt EN13480 (PED) och erbjuder alltid fullständig kvalitetsdokumentation till våra kunder när kraven ställs. Detta innebär: spårbarhet av material, oförstörande provning av svetsförband, provtryckning och signerade protokoll från oberoende 3:e part som intygar att tillverkningsrutiner har varit eniga med krav i standarden och därefter skrivs ett tillverkningskontrollintyg (TKI).

Slutligen skrivs en Försäkran om Överensstämmelse där vi intygar att vi uppfyller alla kraven.
I det fall när kraven ställs så görs även en CE märkning av den tillverkade produkten.

  • Prefabricering av rörledningar & detaljer i vår produktionsenhet (verkstad)
  • Montage av rörledningar och installation av system eller komplett anläggning
  • Tie-in punkter (ingrepp där vi ansluter mot befintliga system)
  • Ombyggnad av befintliga ledningar och rörgator
  • Demontering eller rivning av ledningar, rörgator och tankar
  • Tillverkning och installation av tryckbehållare och lagertankar
  • Reparation, underhåll eller effektivisering vid t.ex planerade underhållsstopp