• Adress:
  • Knuts väg 1, 446 41 Skepplanda

Stålkonstruktioner

Vi åtar oss små som stora projekt. Från idé, tillverkning och montage till besiktning och slutdokumentation av objekt. Vi erbjuder självklart även ren prefabricering av detaljer. Allt från 1 enhet till serietillverkning.

Företagets kärnverksamhet och försäljning är inriktat på bärverk i stål:

  • Stålstomme för bostad/lager/industri
  • Traversbanor
  • Fackverk
  • Lösa pelare och bearbetade balkar
  • Moduler, behållare, kanaler
  • Lager och förvaringslösningar t.ex entresolplan
  • Trappor, räcken, grindar
  • Gångbryggor, ramper, plattformar, lejdare
  • Lyftredskap, maskindelar och tillbehör

Tillverkning och utförande enligt EN1090 EXC1-3

Vi arbetar tätt med en grupp företag bl.a svetsingenjörer, konstruktörer och underentreprenörer som gör det möjligt för oss att snabbt presentera en attraktiv lösning och offert på stålentreprenaden i ert projekt.

FCB Welding agerar även som totalentreprenör.

Planering > Projektering > Konstruktion > Bygglov > Tillverkning > Montering > Kontroll, dokumentation och slutbesiktning.

Vi arbetar med olegerade, låglegerade och höglegerade material. Konstruktionsstål (S235-S460), rostfritt, manganstål, slitstål: hardox (hb 450-600) samt aluminium.