• Adress
  • Knuts väg 1, 446 41 Skepplanda

Konstruktion & Kundanpassade lösningar

FCB Welding erbjuder många gånger en helhetslösning utifrån en idé där första steget är beredningsarbete och framtagning av ett koncept där funktion och design ligger i fokus. Därpå påbörjas ingenjörsarbete där man dimensionerar och utför konstruktionsberäkningar som sedan bildar ett komplett underlag i form av byggritningar som används för inköp och produktion. Tillverkning inleds.

I de fall när kraven ställs så behöver anläggningen eller produkten CE märkas och eventuellt behövs även upprättande av en manual för säkert användande och skötsel. Detta avgörs av vilken typ av produkt det gäller.

Vi konstruerar och producerar olika objekt/konstruktioner. I första hand av materialet stål, men även trä, plast och betong förekommer.

  • Byggkonstruktioner
  • Prototyper
  • Moduler
  • Komplett anläggning för olika ändamål
  • Lyftredskap
  • Maskindelar

– Skicka vidare er idé!