• Adress
  • Knuts väg 1, 446 41 Skepplanda

Konstruktion & Kundanpassade lösningar

FCB Welding erbjuder många gånger en helhetslösning endast utifrån en idé/önskan där första steget är beredningsarbete med funktion och design i fokus. Ingenjörsarbete kan därefter påbörjas där man dimensionerar och utför konstruktionsberäkningar som sedan bildar ett komplett underlag i form av digitala modeller, byggritningar och en allmän teknisk beskrivning som kommer användas för inköp och produktion.

I de fall när anläggning eller produkten omfattas av särskilda krav behöver denna ev. CE märkas. Instruktioner om användande, drift och skötsel upprättas. 

Vi konstruerar och producerar olika objekt/konstruktioner. I första hand av materialet stål, men även trä, plast och betong förekommer.

  • Byggkonstruktioner
  • Prototyper
  • Moduler
  • Anläggningar
  • Lyftredskap
  • Maskindelar

– Skicka vidare er idé!