• Adress:
  • Knuts väg 1, 446 41 Skepplanda

Kundanpassade lösningar

FCB Welding erbjuder många gånger en helhetslösning endast utifrån en idé där första steget är projektering med funktion och design i stort fokus. Ingenjörsarbetet påbörjas där man kontrollerar funktion och dimensioner som sedan bildar ett komplett underlag i form av digitala modeller, beräkningar, tillverkningsritningar och en allmän teknisk beskrivning som blir användbart för budget, inköp och produktion.

I de fall när anläggning eller produkten omfattas av särskilda krav behöver denna ev. CE märkas. Där instruktioner om användande, drift och skötsel upprättas för att uppfylla krav enl. berörd AFS.

Vi konstruerar och producerar olika objekt/konstruktioner. I första hand av materialet stål, men även trä, plast och betong förekommer.

  • Byggelement 
  • Hela anläggningar
  • Prototyper
  • Moduler
  • Lyftredskap
  • Maskindelar

– Skicka vidare er idé så hjälper vi er med projekteringen.