• Adress:
  • Knuts väg 1, 446 41 Skepplanda

Om oss

FCB Welding är ett relativt nytt men snabbt växande företag i Ale kommun som erbjuder tjänster/produkter inom svets-, stål-, rör-, lyft & montage. Företaget levererar konstruktioner med höga krav på kvalitet för bygg, infrastruktur och industriella miljöer i hela Norden.

I vår produktionsenhet i Skepplanda industriområde tillverkar vi svetsade stål och rörkonstruktioner för olika projekt. Allt som oftast bistår vi även med projektering bl.a beräkningsarbete, bygghandlingar och installation av objekt.

– En hungrig, kvalitetsmedveten och kvalificerad entreprenör som tillsammans med stort nätverk av leverantörer och samarbetspartners gör oss till en stabil källa för tjänster och produkter inom verksamhetsområdet. Vår organisation väljer att satsa stort på systematiskt kvalitet och arbetsmiljöarbete med ambition att uppnå hög kvalitet, ökad produktivitet, driftsäkra och prisvärda lösningar. Att arbeta metodiskt och säkert med krav på korta ledtider samtidigt vara kostnadseffektiv och aldrig tumma på hög kvalitet kommer fortsätta vara en utmaning inom alla branscher och kategorier. Vi försöker uppmuntra och styra affärsverksamheten med några enkla ledord som vi tror är nyckeln för ett lyckat samarbete:

  • Moral   
  • Engagemang
  • Kommunikation
  • Kvalitet
  • Ekonomi

Vi har gång på gång visat att vi kan leverera på kort varsel, inom ett stort geografiskt område, i tuffa miljöer med goda resultat. Detta kan vi göra tack vare kompetenta medarbetare, engagerad ledning, modern utrustning och ett strategiskt utförande.

FCB Welding har levererat produkter och tjänster till bl.a byggarbetsplatser, kemikaliefabriker, flygplatser, kärnkraftverk, krossverk, asfaltsverk, reningsverk, pappersbruk, fartyg & skeppsvarv, gasfabriker, depåer, oljeraffinaderier och andra miljöer där man transporterar, utvecklar, bygger, producerar eller lagerhåller olika material/ämnen.


Styrkor

Lösningsorienterad, stort engagemang, hög svetsteknisk kompetens, stora objekt, avancerade installationer som kräver innovativa metoder och kreativa lösningar vid utförande.


Vision & Mål

Vi värdesätter långvariga relationer med våra kunder där vi eftersträvar transparens, ömsesidigt förtroende och engagemang. Våra mål och ambitioner är att för Er vara en tillgång, en resurs ni litar på och det solklara valet av leverantör inom detta verksamhetsområdet.