• Adress:
  • Knuts väg 1, 446 41 Skepplanda

Skiddar & Pumpstationer

Vi levererar olika enheter och lösningar för processanläggningar bl.a pumpstationer på skiddar eller sk “riggar” i ombyggda containrar eller tillverkade moduler/ramverk i varierande format. Tillsammans med samarbetspartners erbjuder vi en komplett lösning där vi arbetar utifrån en idé om att skapa helt nytt eller effektivisera en befintlig anläggning där vi utifrån era önskemål arbetar fram en modern anläggning med avancerad automationsteknik. Vi erbjuder även installation och driftsättning av anläggningen mot befintliga eller nya rörsystem på området där den skall driftsättas.

Vi arbetar i huvudsak med rör av vanligt kolstål, rostfritt stål och på senare tid även plast som t.ex PVC, PE, PP, PVDF och ECTFE.

Inledningsvis påbörjas projekteringsfasen där första steget blir att göra en P&ID (flödesschema) där man bestämmer vilka typ av instrument som behövs och vilken storlek på rör och pumpar som krävs för att leverera produkten (media) i önskad hastighet och volym, dock med stort fokus på minimalt underhåll, materialkvalitet och slitage. Därpå fortsätter konstruktionsarbetet med att skapa en modell som passar i ett flyttbart och arbetsmiljövänligt format men som bibehåller alla nödvändiga funktioner. 

Efter funktion och design fortsätter konstruktionsarbetet med tillverkningsritningar som används i hela ledet för att kunna producera en färdig anläggning – dvs modul, detaljer i stål och rören som ansluter med ventiler, pumpar och olika instrument. Styrsystemet, belysning och andra komponenter kopplas ihop av automationstekniker och elektriker. Under hela tillverkningsprocessen görs olika kontroller, tester, provtryckningar och oförstörande provning av t.ex svetsförband. Funktionstest av anläggning görs av ansvarig produktionschef/projektledare eller automationstekniker.

Vilken nivå av kontroll och kvalitetssäkring bedöms efter vilka tryck och media som produkt/anläggning ska hantera. En analys görs för att identifiera potentiella risker. Först efter detta, när man anser att anläggningen är säker, är anläggningen redo att levereras till kund för driftsättning. I många fall krävs det att produkt/anläggning levereras CE märkt. Vid dessa fall upprättas en prestandadeklaration, användarmanual, drift och skötsel med utbildningsmaterial för anläggningen.