• Adress:
  • Knuts väg 1, 446 41 Skepplanda

Stödkonstruktioner

Vid grundläggning och anläggningsprojekt kan vi leverera stödkonstruktioner av stål:

Hammarband, stämp, spontvägg, tillfälliga transportvägar, ledningsbryggor och andra lösningar av balk-plåt-rör.